Ověření správného nastavení Vašeho počítače pro ppeSystem

Test konfigurace počítače

Testuji Javascript...
 
Jestliže čtete tyto řádky, tak pravděpodobně nemáte ve svém prohlížeči zaplé aktivní scriptování (Javascript).
 
Pro korektní běh aplikace ppeSystem je potřeba toto scriptování zapnout, můžete tak učinit v následujích krocích:

a) V Internet Exploreru zvolte nabídku Nástroje / Možnosti Internetu.

b) Na kartě Zabezpečení klikněte na volbu Vlastní úroveň.

c) V zobrazeném okně nastavte Scriptování / Aktivní scriptování / Povolit.

d) Volbu potvrďte tlačítkem OK.

 

ActiveX

u