Veřejné zakázky dle aktuální fáze průběhu
 
Aktuální ZŘ
Ukončená ZŘ
Zrušená ZŘ
 
 
Informace generovány elektronickým nástrojem ppeProfil © 2006-2015 PPE.CZ s.r.o., www.ppe.cz
Certifikováno dle Vyhlášky č. 9/2011 Sb. [certifikát prostředí] [certifikát funkčnosti]
 
Přehled informací o aktuálních zadávacích řízeních
    
       
Název veřejné zakázkyPodřízená / příspěvková organizaceTermín pro přihlášení do ZŘLhůta pro podání nabídekDruh ZŘDle limituDle předmětuEvid. číslo VZDokumentace
DNS na nákup chemikáliíDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu  31.5.2017 8:00:00Dynamický nákupní systémNadlimitníNa dodávky348838 Dokumenty
Sanace kontaminovaného území Trojice  31.3.2017 10:00:00Užší řízeníNadlimitníNa služby644941 Dokumenty
Kropička (nákladní vozidlo vč. nástavby)DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 2.3.2017 10:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNa dodávky Dokumenty
Rekultivace odkaliště K IV/C2 definitivní dokončení- dodávka kamenivaDIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 28.2.2017 18:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Oprava 2 ks sloupů (p.b.č. 11, 35) na VN868 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 28.2.2017 12:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
Dodávky chloridu barnatého pro čističky důlních vod (ČDV) 2017-2019DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek 28.2.2017 9:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNa dodávky Dokumenty
Dodávka drenážního kompozitu GSE FABRINET HF-E B200DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 27.2.2017 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Rekultivace odkaliště K IV/C2 definitivní dokončení.Rekultivace odkaliště K IV/E definitivní dokončení - dodávka betonových směsí.DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 26.2.2017 18:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty