Veřejné zakázky dle aktuální fáze průběhu
 
Aktuální ZŘ
Ukončená ZŘ
Zrušená ZŘ
 
 
Informace generovány elektronickým nástrojem ppeProfil © 2006-2015 PPE.CZ s.r.o., www.ppe.cz
Certifikováno dle Vyhlášky č. 9/2011 Sb. [certifikát prostředí] [certifikát funkčnosti]
 
Přehled informací o aktuálních zadávacích řízeních
    
          
Název veřejné zakázkyPodřízená / příspěvková organizaceTermín pro přihlášení do ZŘLhůta pro podání nabídekDruh ZŘDle limituDle předmětuEvid. číslo VZDokumentace
Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií 2018-2022DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu  31.5.2022 9:00:00Dynamický nákupní systémNadlimitníNa dodávkyZ2018-004373 Dokumenty
Dynamický nákupní systém - zemina pro zásypyDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu  1.7.2018 10:00:00Dynamický nákupní systémNadlimitníNa dodávkyZ2017-012362 Dokumenty
Rypadlo kráčivéDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 15.6.2018 9:00:0015.6.2018 9:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Silnostěnné vrtné tyčeDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 8.6.2018 9:00:008.6.2018 9:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNa dodávky Dokumenty
Stavební buňka - 2 kusyDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek 5.6.2018 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Vrtné tyče k obvrtáváníDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu  1.6.2018 9:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Bezdrátové spojeDIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 30.5.2018 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Dodávka užitkového automobilu N1DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek 25.5.2018 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Autojeřáb N3GDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 25.5.2018 9:00:0025.5.2018 9:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
výkon tech. dozoru při realizaci stavby "Šverma - odkanalizování na ÚČOV"DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 25.5.2018 9:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
Osobní automobil M1 4x4 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 24.5.2018 10:00:0024.5.2018 10:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávkyZ2018-008992 Dokumenty
Projekt „Sanace odkaliště KI – 3. etapa drenáže“DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 21.5.2018 13:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
Dodávka plastových trubek a tvarovekDIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 21.5.2018 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Nafta pro TÚU 2018-28DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu  21.5.2018 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Rozvaděč 6,3 kV, PRLP MydlovaryDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek 20.5.2018 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty