Veřejné zakázky dle aktuální fáze průběhu
 
Aktuální ZŘ
Ukončená ZŘ
Zrušená ZŘ
 
 
Informace generovány elektronickým nástrojem ppeProfil © 2006-2015 PPE.CZ s.r.o., www.ppe.cz
Certifikováno dle Vyhlášky č. 9/2011 Sb. [certifikát prostředí] [certifikát funkčnosti]
 
Přehled informací o aktuálních zadávacích řízeních
    
       
Název veřejné zakázkyPodřízená / příspěvková organizaceTermín pro přihlášení do ZŘLhůta pro podání nabídekDruh ZŘDle limituDle předmětuEvid. číslo VZDokumentace
DNS na nákup chemikáliíDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu  31.5.2017 8:00:00Dynamický nákupní systémNadlimitníNa dodávky348838 Dokumenty
Leasing automobilů 2015   19.8.2015 10:00:00Užší řízeníNadlimitníNa dodávky512127 Dokumenty
Zlepšení odtokových poměrů pod rybníkem Černá - obec DívčiceDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek 19.8.2015 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa stavební práce Dokumenty
Nerezový materiál a kompenzátoryDIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 14.8.2015 10:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNa dodávky Dokumenty
Rypadlo-nakladačDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu  13.8.2015 9:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNa dodávky Dokumenty
Osobní automobil M1GDIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 10.8.2015 10:00:0010.8.2015 10:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky513690 Dokumenty
Zajištění ústí jámy Jindřich II mikropilotami DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 7.8.2015 12:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa stavební práce Dokumenty
Dodávka hutního materiáluDIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 6.8.2015 10:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Přívod DV do ČDV Kutná Hora-KaňkDIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 5.8.2015 18:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty