Zadávací řízení (dále také jako ""):
DNS na dodávky běžné výpočetní techniky

Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Pavel Krč

Zadavatel
Název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Sídlo: 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba,70833
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Pavel Krč (pavel.krc@vsb.cz,)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: DNS na dodávky běžné výpočetní techniky
Druh ZŘ: Dynamický nákupní systém
Druh ZŘ podle předmětu: Na dodávky
Druh ZŘ podle finančního limitu: Nadlimitní
Místo plnění/realizace: areály zadavatele ve městě Ostrava
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: DNS/2/9560/2017
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ: Z2016-005242
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P16V00001141
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 1.12.2016 16:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 31.12.2018 23:59:59 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků:
Vybraný účastník:
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: -
Smlouva uzavřena dne: -
Konec platnosti smlouvy: -
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se