Zadávací řízení (dále také jako ""):
Poskytování úklidových služeb 2017-2018

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Kontaktní osoba ZŘ: Magda Tabačíková

Zadavatel
Název: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo: Poděbradova 494/2, Ostrava,702 00
IČO: 61974757
DIČ: CZ61974757
Kontaktní osoba ZŘ: Magda Tabačíková (mtabacikova@dpo.cz,597401313)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Poskytování úklidových služeb 2017-2018
Druh ZŘ: Výzva k předložení nabídky
Druh ZŘ podle předmětu: Na služby
Druh ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: Areály Dopravního podniku Ostrava a.s.
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: RVV-62-16-PŘ-Ta
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P16V00000256
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 11.10.2016 9:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 27.10.2016 10:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků: Bartoň a Partner s.r.o., IČ26810093 HPF CleanCat s.r.o., IČ 29453810 SUEZ Facility a.s., IČ 60487909 FD Servis Clean s.r.o.,IČ 02820048 IPO – STAR s.r.o., IČ 60778156
Vybraný účastník: Část 1,2,5,6,7 IPO – STAR s.r.o., Část 3,4 SUEZ Facility a.s., IPO – STAR s.r.o., Hynaisova 692/13, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, SUEZ Facility a.s., U panelárny 456/2, 779 00 Olomouc (IČ: IPO – STAR s.r.o., IČ: 60778156, SUEZ Facility a.s)
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: -
Smlouva uzavřena dne: -
Konec platnosti smlouvy: -
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se