Zadávací řízení (dále také jako ""):
Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2014

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Kontaktní osoba ZŘ: Stanislav Pecha

Zadavatel
Název: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo: Poděbradova 494/2, Ostrava,702 00
IČO: 61974757
DIČ: CZ61974757
Kontaktní osoba ZŘ: Stanislav Pecha (specha@dpo.cz,+420 597 401 306)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2014
Druh ZŘ: Výzva k předložení nabídky
Druh ZŘ podle předmětu: Na dodávky
Druh ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: Viz ZD
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: RVV-06-14-PŘ-Pe
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P14V00000052
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 11.2.2014 11:30:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 28.2.2014 12:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků:
Vybraný účastník: DT-Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov (IČ: 46962778)
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: 4 665 182,00 Kč
Smlouva uzavřena dne: -
Konec platnosti smlouvy: 19.9.2014
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se