Zadávací řízení (dále také jako ""):
Likvidace objektů důlního závodu Rožná I-1.etapa-Demoliční práce

Zadavatel: DIAMO, státní podnik
Kontaktní osoba ZŘ: Vladimír Hajný

Zadavatel
Název: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, Stráž pod Ralskem,47127
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Kontaktní osoba ZŘ: Vladimír Hajný (hajny@diamo.cz,+420 566 593 855)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
Sídlo: Dolní Rožínka, Dolní Rožínka592 51
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace: (, )
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Likvidace objektů důlního závodu Rožná I-1.etapa-Demoliční práce
Druh ZŘ: Výzva k předložení nabídky
Druh ZŘ podle předmětu: Na služby
Druh ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: Důlní závod Rožná I, k.ú. Rožná.
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 5H/2019/RSÚ
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P19V00003541
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 16.9.2019 15:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 23.9.2019 10:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků: IČ:25344447,AQUASYS spol.s r. o.,ČR,236555 Kč. IČ:27633896,POLANSKÝ GROUP a.s.,ČR,278300 Kč. IČ:25006096,DEKONTA,a.s.,ČR,360580Kč. IČ:TREPART s.r.o.,ČR,480975 Kč.
Vybraný účastník: AQUASYS spol. s r.o., Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou (IČ: 25344447)
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: 195 000,00 Kč
Smlouva uzavřena dne: -
Konec platnosti smlouvy: 31.10.2019
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se