Zadávací řízení (dále také jako ""):
Oprava MK ulice Příčná, Humpolec- včetně opravy vodovodu

Zadavatel: Město Humpolec
Kontaktní osoba ZŘ: Jaroslav Vaňkát

Zadavatel
Název: Město Humpolec
Sídlo: Horní náměstí 300, Humpolec,396 01
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Kontaktní osoba ZŘ: Jaroslav Vaňkát (jaroslav.vankat@mesto-humpolec.cz,+420 565 518 194)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Oprava MK ulice Příčná, Humpolec- včetně opravy vodovodu
Druh ZŘ: E-aukce
Druh ZŘ podle předmětu: Na dodávky
Druh ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: Humpolec, ulice Příčná
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 3/2012/Vk
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P12V00000004
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 14.3.2012 8:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 26.3.2012 9:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků:
Vybraný účastník:
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: 3 150 000,00 Kč
Smlouva uzavřena dne: 26.3.2012
Konec platnosti smlouvy: 23.10.2012
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se