Zadávací řízení (dále také jako ""):
Pořízení laboratorního pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů

Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Miroslav Jílek

Zadavatel
Název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Sídlo: 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba,70833
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Miroslav Jílek (miroslav.jilek@vsb.cz,)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Pořízení laboratorního pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů
Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh ZŘ podle předmětu: Na dodávky
Druh ZŘ podle finančního limitu: Podlimitní
Místo plnění/realizace: Ostrava
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 067/2018/Jil
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P18V00001471
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 7.11.2018 0:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 29.11.2018 10:00:00 hod.
Další informace
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se