Zadávací řízení (dále také jako ""):
Pořízení laboratorního pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů

Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Miroslav Jílek

Zadavatel
Název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Sídlo: 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba,70833
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Miroslav Jílek (miroslav.jilek@vsb.cz,)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Pořízení laboratorního pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů
Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh ZŘ podle předmětu: Na dodávky
Druh ZŘ podle finančního limitu: Podlimitní
Místo plnění/realizace: Ostrava
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 067/2018/Jil
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P18V00001471
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 7.11.2018 0:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 29.11.2018 10:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků: MIT, spol. s r. o.
Vybraný účastník: MIT, spol. s r. o., Klánova 71/56, 14700 Praha 4 (IČ: 46348395)
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: 2 510 000,00 Kč
Smlouva uzavřena dne: 13.12.2018
Konec platnosti smlouvy: -
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se