Zadávací řízení (dále také jako ""):
dodávka, montáž, uvedení do provozu kalového čerpadla

Zadavatel: DIAMO, státní podnik
Kontaktní osoba ZŘ: Lucie Halušková

Zadavatel
Název: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, Stráž pod Ralskem,47127
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Kontaktní osoba ZŘ: Lucie Halušková (haluskova@diamo.cz,+420 566 593 563)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: dodávka, montáž, uvedení do provozu kalového čerpadla
Druh ZŘ: Výzva k předložení nabídky
Druh ZŘ podle předmětu: Na dodávky
Druh ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: Dolní Rožínka
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 01/11
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P11V00000209
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 1.11.2011 12:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 4.11.2011 10:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků: 1.-IČO:02006316-Weir Minerals Czech & Slovak, s.r.o.-CZ-538 750 CZK bez DPH; 2.-IČO:25819046-TTM Morava s.r.o.-CZ-664 620,00 CZK bez DPH; 3.-IČO:15890317-KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o.,koncern-CZ-590 500 CZK bez DPH; 4.IČO:75657856-Josef Prokop-CZ-750 000 KČ bez DPH.
Vybraný účastník: Weir Minerals Czech & Slovak, s.r.o., Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno (IČ: 02006316)
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: 538 750,00 Kč
Smlouva uzavřena dne: -
Konec platnosti smlouvy: 23.12.2011
Skutečné ukončení plnění smlouvy: 3.1.2012
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 2011
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se