Zadávací řízení (dále také jako ""):
Modernizace systému likvidace při úniku chloru - realizace

Zadavatel: DIAMO, státní podnik
Kontaktní osoba ZŘ: Ing. Anna Vacková

Zadavatel
Název: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, Stráž pod Ralskem,47127
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Kontaktní osoba ZŘ: Ing. Anna Vacková (vackova@diamo.cz,487 894 322)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem471 27
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace: (, )
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Modernizace systému likvidace při úniku chloru - realizace
Druh ZŘ: Otevřené řízení
Druh ZŘ podle předmětu: Na stavební práce
Druh ZŘ podle finančního limitu: Podlimitní
Místo plnění/realizace: Stráž pod Ralskem
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 289 2020
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ: Z2020-022249
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P20V00003994
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 30.6.2020 21:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 29.7.2020 10:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků: U1-63148064-CHEMINVEST s.r.o.-CZ-60476810,35; U2-26259681-KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.-CZ-53022200; U3-00014915-Metrostav a.s.-CZ-68023833,31;
Vybraný účastník: KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o., Okružní 875, 63800 Brno (IČ: 26259681)
Poddodavatelé vybraného účastníka: S1-25001582-INELSEV s.r.o.-CZ; S2-61456152-SULTRADE Praha spol. s r.o.-CZ;
Celková nabízená cena: 43 820 000,00 Kč
Smlouva uzavřena dne: 25.9.2020
Konec platnosti smlouvy: 15.11.2021
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se