Zadávací řízení (dále také jako ""):
Rámcová dohoda - Přeprava dříví pro rok 2019

Zadavatel: Lesy města Brna, a.s.
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Miroslav Pacholík

Zadavatel
Název: Lesy města Brna, a.s.
Sídlo: Křížkovského 247, Kuřim,664 34
IČO: 60713356
DIČ: CZ60713356
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Miroslav Pacholík (pacholik@lesymb.cz,602 782 543)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Rámcová dohoda - Přeprava dříví pro rok 2019
Druh ZŘ: Rámcová dohoda
Druh ZŘ podle předmětu: Na služby
Druh ZŘ podle finančního limitu: Podlimitní
Místo plnění/realizace: Dle zadávací dokumentace
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: P18V00008503
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P18V00000010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 28.11.2018 12:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 20.12.2018 10:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků:
Vybraný účastník:
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: -
Smlouva uzavřena dne: -
Konec platnosti smlouvy: -
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se