Zadávací řízení (dále také jako ""):
Sanace lomu Hájek - Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky (3. etapa zakázky)

Zadavatel: DIAMO, státní podnik
Kontaktní osoba ZŘ: Mgr.Milan Brůček

Zadavatel
Název: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, Stráž pod Ralskem,47127
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Kontaktní osoba ZŘ: Mgr.Milan Brůček (brucek.milan@diamo.cz,318644152)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
Sídlo: 28. října 184, Příbram VII261 01
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace: (, )
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Sanace lomu Hájek - Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky (3. etapa zakázky)
Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh ZŘ podle předmětu: Na stavební práce
Druh ZŘ podle finančního limitu: Podlimitní
Místo plnění/realizace: Hájek, Karlovarský kraj
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 105/2019
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ: Z2019-024267
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P19V00003366
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 25.5.2019 0:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 14.6.2019 9:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků:
Vybraný účastník: G-servis Praha, s.r.o., Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy (IČ: 49680226)
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: 3 488 116,50 Kč
Smlouva uzavřena dne: 12.7.2019
Konec platnosti smlouvy: 10.9.2019
Skutečné ukončení plnění smlouvy: -
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se