Zadávací řízení (dále také jako ""):
Kyselina sírová technická

Zadavatel: DIAMO, státní podnik
Kontaktní osoba ZŘ: Věra Havelková

Zadavatel
Název: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, Stráž pod Ralskem,47127
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Kontaktní osoba ZŘ: Věra Havelková (havelkova@diamo.cz,+420 566 593 890)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Kyselina sírová technická
Druh ZŘ: Výzva k předložení nabídky
Druh ZŘ podle předmětu: Na dodávky
Druh ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM, závod Chemická úpravna
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 21/09/CHÚ
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P09V00000676
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 24.11.2009 10:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 6.1.2010 12:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam účastníků: 1. IČO: 49613464, Brenntag CR s.r.o. - CZ, 1521000 Kč bez DPH, 2. IČO: 60108916, Synthesia a.s. - CZ, 1530000 Kč bez DPH, 3. IČO: 6450010088, ZPHU"CENTROCHEM"KOTULA SPÓLKA JAWNA - PL, 1548000 Kč bez DPH, 4. IČO: 49450956, VIA-REK, spol. s.r.o. - CZ, 1620000 Kč bez DPH, 5. IČO: 47669063, PCC MORAVA - CHEM, s.r.o. - CZ, 1710000 Kč bez DPH, 6. IČO: 47154047, EURO-Šarm, s.r.o. - CZ, 1818000 Kč bez DPH, 7. IČO: 43774750, DONAUCHEM s.r.o. - CZ, 2070000 Kč bez DPH, 8. IČO: 25474626, RPO CHEM s.r.o. - CZ, 2178000 Kč bez DPH
Vybraný účastník: Brenntag CR s.r.o., Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9 (IČ: 49613464)
Poddodavatelé vybraného účastníka:
Celková nabízená cena: -
Smlouva uzavřena dne: -
Konec platnosti smlouvy: -
Skutečné ukončení plnění smlouvy: 7.3.2010
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se