Zadávací řízení (dále také jako ""):
Výroba dříví harvestorovou technologií II.-III.Q 2019 - rozděleno na části 1-12

Zadavatel: Lesy města Brna, a.s.
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Miroslav Pacholík

Zadavatel
Název: Lesy města Brna, a.s.
Sídlo: Křížkovského 247, Kuřim,664 34
IČO: 60713356
DIČ: CZ60713356
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Miroslav Pacholík (pacholik@lesymb.cz,602 782 543)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Výroba dříví harvestorovou technologií II.-III.Q 2019 - rozděleno na části 1-12
Druh ZŘ: Rámcová dohoda
Druh ZŘ podle předmětu: Na služby
Druh ZŘ podle finančního limitu: Nadlimitní
Místo plnění/realizace: Jihomoravský kraj
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: H II-IIII.Q 2019
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ: Z2019-002686
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P19V00000013
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ano
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 22.1.2019 16:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 23.2.2019 13:00:00 hod.
Další informace
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se