Zadávací řízení (dále také jako ""):
Pojištění odpovědnosti za újmu / škodu

Zadavatel: DIAMO, státní podnik
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Roman Smola

Zadavatel
Název: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, Stráž pod Ralskem,47127
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Roman Smola (smola@diamo.cz,+420 702 196 426)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Pojištění odpovědnosti za újmu / škodu
Druh ZŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh ZŘ podle předmětu: Na služby
Druh ZŘ podle finančního limitu: Podlimitní
Místo plnění/realizace: území České republiky
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: 06/ŘSP/2020
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P20V00004100
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části? Ne
Jedná se o rámcovou dohodu? Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému? Ne
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 4.9.2020 10:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 24.9.2020 10:00:00 hod.
Další informace
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608 887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se