Zadávací řízení (dále také jako ""):
Provádění zemních a stavebních prací 2017 - 2020

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Kontaktní osoba ZŘ: Bc.Karla Holušová

Zadavatel
Název: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo: Poděbradova 494/2, Ostrava,702 00
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757
Kontaktní osoba ZŘ: Bc.Karla Holušová (kholusova@dpo.cz,597401308)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Provádění zemních a stavebních prací 2017 - 2020
Druh ZŘ: Výzva k předložení nabídky
Druh ZŘ podle předmětu: Na stavební práce
Druh ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace:
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: RVV-20-17-PŘ-Ho
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P17V00000296
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 10.3.2017 14:05:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 29.3.2017 11:00:00 hod.
Další informace
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 608 887 077, +420 733 530 680, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se