Zadávací řízení (dále také jako ""):
Zajištění služeb – praní a chemické čištění prádla

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Bohuslav Kočí

Zadavatel
Název: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo: Poděbradova 494/2, Ostrava,702 00
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757
Kontaktní osoba ZŘ: Ing.Bohuslav Kočí (bkoci@dpo.cz,597 401 305)
Podřízená / příspěvková organizace
Název: -
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba organizace:
Popis zadávacího řízení
Název / předmět ZŘ: Zajištění služeb – praní a chemické čištění prádla
Druh ZŘ: Výzva k předložení nabídky
Druh ZŘ podle předmětu: Na služby
Druh ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Evidenční číslo ZŘ dle zadavatele: RVV-23-12-PŘ-Ko
Evidenční číslo ZŘ dle VVZ:
Evidenční číslo ZŘ dle profilu zadavatele: P12V00000008
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 10.5.2012 13:00:00 hod.
Konec lhůty pro podání nabídek / žádostí o účast: 22.5.2012 12:00:00 hod.
Výsledky zadávacího řízení
Seznam uchazečů:
Vybraný uchazeč:
Subdodavatelé vybraného uchazeče:
Celková nabízená cena: -
Smlouva uzavřena dne: 5.6.2012
Konec platnosti smlouvy: -
Skutečné ukončení plnění smlouvy: 21.7.2012
Plnění zadávacího řízení
První rok plnění: 0
Cena za první rok plnění: 0,00 Kč
Cena za první rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Druhý rok plnění: 0
Cena za druhý rok plnění: 0,00 Kč
Cena za druhý rok plnění s DPH: 0,00 Kč
Třetí rok plnění: 0
Cena za třetí plnění: 0,00 Kč
Cena za třetí plnění s DPH: 0,00 Kč
Čtvrtý rok plnění: 0
Cena za čtvrtý plnění: 0,00 Kč
Cena za čtvrtý plnění s DPH: 0,00 Kč
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem a ppeProfil
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 608 887 077, +420 733 530 680, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se