Veřejné zakázky dle aktuální fáze průběhu
 
Aktuální ZŘ
Ukončená ZŘ
Zrušená ZŘ
 
 
Informace generovány elektronickým nástrojem ppeProfil © 2006-2015 PPE.CZ s.r.o., www.ppe.cz
Certifikováno dle Vyhlášky č. 9/2011 Sb. [certifikát prostředí] [certifikát funkčnosti]
 
Přehled informací o ukončených zadávacích řízeních
    
          
Název veřejné zakázkyPodřízená / příspěvková organizaceTermín pro přihlášení do ZŘLhůta pro podání nabídekDruh ZŘDle limituDle předmětuEvid. číslo VZDokumentace
ZAKÁZKY VYHLÁŠENÉ OD 1.11.2012 A INFORMACE KE VŠEM ZAKÁZKÁM od 1.11.2012 je možné získat na novém Profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava   31.12.2012 0:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Předplatné zahraničních časopisů na rok 2013  13.12.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
Dodávka a montáž požárních dveří u nástupišť evakuačních výtahů v 5. – 9. NP objektu Monobloku FN Ostrava 12.12.2012 8:00:0012.12.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN Ostrava  27.11.2012 8:00:00Jednací řízení s uv.NadlimitníNa služby Dokumenty
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL včetně generátoru k denervaci renálních tepen (RDN)  27.11.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Přístroj pro imunomagnetickou separaci buněk s příslušenstvím  7.11.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
„FN Ostrava – stavební úpravy pro vybudování speciálních hematologických laboratoří ve 4.NP díl. celku B objektu Diagnostického komplementu“ 6.11.2012 8:00:006.11.2012 8:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNa stavební práce Dokumenty
Dozimetrický měřicí systém s příslušenstvím  1.11.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Endoskopická HDTV věž pro ORL kliniku FN Ostrava 1.11.2012 8:00:001.11.2012 8:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNa dodávky Dokumenty
FN Ostrava - Simulátor pro nácvik porodu s příslušenstvím k uvedení do provozu  2.10.2012 8:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
„FN Ostrava – rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu, vybudování JIP a ARK – Dodávka pacientských lehátek, transportních polohovacích křesel a pacientských nočních stolků s příslušenstvím pro oddělení centrálního příjmu – odborné ambulance, nové jednotky ARK FN Ostrava   24.9.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Evakuační rozhlas pro budovu Lůžkového bloku FN Ostrava  18.9.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
FN Ostrava - Překlad odborného lékařského textu z angličtiny do češtiny bez tlumočnické doložky  18.9.2012 0:10:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
Defibrilační přístroje s příslušenstvím  14.9.2012 0:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
FN Ostrava - rekonstrukce Vstupního objektu 11.9.2012 8:00:0011.9.2012 8:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNa stavební práce Dokumenty
FN Ostrava - přeložka kanalizace v areálu nemocnice  4.9.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa stavební práce Dokumenty
"FN Ostrava - úprava kardiovaskulární JIP"  17.8.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa stavební práce Dokumenty
„FN Ostrava – Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí“ – vypracování projektové dokumentace vnitřních úprav pro vydání stavebního povolení a realizaci a provedení stavby, včetně podkladů pro výběr zhotovitele 16.8.2012 8:00:0016.8.2012 8:00:00Zjednodušené podlimitní řízeníNadlimitníNa služby236527Dokumenty
Automatický koagulometr s příslušenstvím k uvedení do provozu  9.8.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Transmisní elektronový mikroskop s příslušenstvím  9.8.2012 0:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Dodávka přípravku Octaplas®  7.8.2012 10:00:00Jednací řízení bez uv.NadlimitníNa dodávky Dokumenty
Doplnění infuzní a dávkovací techniky (s příslušenstvím) pro Anesteziologicko-resuscitační kliniku FN Ostrava  31.7.2012 8:00:00Jednací řízení bez uv.NadlimitníNa dodávky Dokumenty
Poskytování pozáručních servisních služeb pro lineární urychlovač SYNERGY a PRECISE 27.7.2012 10:00:0027.7.2012 10:00:00Jednací řízení bez uv.NadlimitníNa služby218220 Dokumenty
Zajištění podpory HW a SW firmy Hewlett-Packard  25.7.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
FN Ostrava – Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, stavební úpravy v 5.NP dil. celku C2  12.7.2012 8:00:00Otevřené řízeníPodlimitníNa stavební práce Dokumenty
Zajištění podpory HW a SW firmy Hewlett-Packard  28.6.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
„Zřízení přívodu plynu, páry a kondenzátu, vody, pro napojení parní kontejnerové plynové kotelny ve FNO, SO 6.1 B, centrální kuchyň“  26.6.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
Acidobazický analyzátor krve a krevních plynů s příslušenstvím  26.6.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Anesteziologický přístroj s příslušenstvím  26.6.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
„Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, včetně jejich provozování“ – práce nad rámec původního rozsahu plnění  25.6.2012 14:00:00Jednací řízení bez uv.NadlimitníNa služby Dokumenty
Posouzení kvality FNO v rámci naplňování požadavků 4. revize standardů Joint Commission International pro nemocnice  8.6.2012 14:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa služby Dokumenty
Neuromodulační systém pro Neurochirurgickou kliniku FN Ostrava  29.5.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
„FN Ostrava–Modernizace v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2 – Specializovaný SW pro Oddělení operačních sálů a Oddělení centrální sterilizace“  18.5.2012 9:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Dodávky spotřebního materiálu k automatickému mobilnímu přístroji Multifiltrate pro akutní náhradu funkce ledvin a pro mimotělní očišťování krve pro Interní kliniku – Transplantační JIP FN Ostrava  17.5.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Rukavice vyšetřovací nesterilní 16.5.2012 8:00:0016.5.2012 11:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Činidla a spotřební materiál pro provádění stanovení prokalcitoninu (PCT), interleukinu 6 (IL-6) a celkového 25 (OH) vitaminu D, spojené s výpůjčkou potřebného zařízení pro Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava  16.5.2012 10:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Tlakové láhve obsahující léčivý přípravek INOMAX 400 ppm mol/mol/inh. gas  16.5.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Sada pro odběr sapheny pro Kardiochirurgické centrum FN Ostrava  15.5.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Léčivé přípravky IV.  11.5.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
„FN Ostrava – RTG s C ramenem“ – RTG PŘÍSTROJ S C-RAMENEM S PŘÍSLUŠENSTVÍM  11.5.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
"FN Ostrava - rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu, vybudování JIP a ARK" – Vybavení pro Expektační lůžka (s příslušenstvím) a dovybavení haly hromadných úrazů vyšetřovacími lůžky, ZT a příslušenstvím 10.5.2012 8:00:0010.5.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky7202011010057Dokumenty
Revitalizace zeleně VKP Fakultní nemocnice Ostrava 4.5.2012 8:00:004.5.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa služby Dokumenty
Laparoskopiská sestava s příslušenstvím, včetně instrumentária, pro Urologické odd. FN Ostrava  20.4.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky7202011008791Dokumenty
"Zateplení kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Fakultní nemocnice Ostrava", "Přístavba výtahu a nadstavba únikových cest" a "Strojní část evakuačního výtahu"  11.4.2012 8:00:00Otevřené řízeníPodlimitníNa stavební práce Dokumenty
Lékový balónkový katetr (DEB) – k řešení in-stent restenosy pro Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava  20.3.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Aspirační katetr pro Kardiovaskulární oddělení  20.3.2012 8:00:00Otevřené řízeníNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Dodávka souboru operačních nástrojů a sterilizačních kontejnerů pro FNO-Urologická klinika  1.3.2012 0:00:00Výzva k předložení nabídkyMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Příslušenství k přístroji "CDI500" system  19.1.2012 9:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Souprava uzavřeného odsávání pro uměle ventilované pacienty  3.11.2011 14:00:00E-aukceMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Přenosný defibrilátor AED  8.8.2011 14:00:00E-aukceMalého rozsahuNa dodávky Dokumenty
Základní infuzní roztoky ve skleněných lahvích z ATC skupiny B05BB01 22.7.2011 9:00:0022.7.2011 9:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Infuzní roztok elektrolytu z ATC skupiny B05BB01 - Plasmalyte 22.7.2011 9:00:0022.7.2011 9:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Infuzní roztok aminokyselin k parenterální výživě z ATC skupiny B05XB02 - Dipeptiven 22.7.2011 9:00:0022.7.2011 9:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Infuzní roztok elektrolytu z ATC skupiny B05BB01 - Ringerfundin 22.7.2011 9:00:0022.7.2011 9:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Základní infuzní roztoky v PVC vacích z ATC skupiny B05BB01 22.7.2011 9:00:0022.7.2011 9:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Infuzní roztoky z ATC skupiny B05BC01 - Mannitol 22.7.2011 9:00:0022.7.2011 9:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Základní infuzní roztoky v PE lahvích z ATC skupiny B05BB01 20.7.2011 9:00:0020.7.2011 9:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty
Dodávka elektrické energie a zajištění distribučních a systémových služeb pro FNO pro období 2011-2012 25.11.2010 10:00:0025.11.2010 10:00:00Otevřené řízení s aukcíNadlimitníNa dodávky Dokumenty