Veřejné zakázky dle aktuální fáze průběhu
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
DIČ: CZ70856478 IČ: 70856478
ID profilu: 511671 Adresa profilu: https://www.ppe.cz/v2/profil/nrzp/
  Předchozí profil: http://www.nrzp.cz/vyberove-rizeni/
 
Neukončená ZŘ
Zadaná ZŘ
Zrušená ZŘ
Ukončeno plnění ZŘ
 
 
Informace generovány elektronickým nástrojem ppeProfil © 2006-2015 PPE.CZ s.r.o., www.ppe.cz
Certifikováno dle Vyhlášky č. 9/2011 Sb. [certifikát prostředí] [certifikát funkčnosti]
 
Neukončená zadávací řízení [Běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek]