Veřejné zakázky dle aktuální fáze průběhu
Statutární město Prostějov nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
DIČ: CZ00288659 IČ: 00288659
ID profilu: 60050608 Adresa profilu: https://www.ppe.cz/v2/profil/prostejov/
 
Neukončená ZŘ
Zadaná ZŘ
Zrušená ZŘ
Ukončeno plnění ZŘ
 
 
Informace generovány elektronickým nástrojem ppeProfil © 2006-2015 PPE.CZ s.r.o., www.ppe.cz
Certifikováno dle Vyhlášky č. 9/2011 Sb. [certifikát prostředí] [certifikát funkčnosti]
 
Neukončená zadávací řízení [Běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek]
    
          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Název veřejné zakázkyPodřízená / příspěvková organizaceLhůta pro podání nabídekDruh ZŘEvidenční číslo VZ dle VVZProfilové čísloDokumenty
Dodávka 4ks barevného a 6 ks kopírovacího stroje 17.7.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000724Dokumenty
Prostějov - Modernizace a digitalizace MKDS II. etapa 11.7.2019 9:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000716Dokumenty
Záznamové zařízení pro MKDS s analytickými nástroji a navýšení kapacity úložiště 11.7.2019 9:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000721Dokumenty
Dodávka 40 ks počítačových sestav 2.7.2019 14:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000720Dokumenty
Nákup antispamového řešení včetně migrace a subskripce na 3 roky 28.6.2019 12:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000719Dokumenty
Muzeum a galerie v Prostějově - elektroinstalace administrativní budovy 25.6.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000715Dokumenty
„Hřiště pro psy a doplnění psích louček“ 19.6.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000718Dokumenty
RG a ZŠ města Prostějova – příjezdová komunikace pro školní kuchyň 3.6.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000710Dokumenty
Dodávka zálohovacího serveru 31.5.2019 12:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000711Dokumenty
ZŠ a MŚ Palackého - ZŠ Skálovo - oprava WC - opakované vyhlášení 21.5.2019 9:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000707Dokumenty
Propojení a připojení ovládání rádiových převaděčů městské policie 17.5.2019 9:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000700Dokumenty
Rozšíření přístupového a docházkového systému Havlíčkova 4, Vápenice 27-městská policie 17.5.2019 9:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000701Dokumenty
Zajištění živých videopřenosů z jednání zastupitelstva města Prostějova a jejich archivace 23.4.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000698Dokumenty
„Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích“ 18.4.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000695Dokumenty
„Vybudování pískoviště a prolézaček vedle hřiště TJ Sokol Vrahovice“ 18.4.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000697Dokumenty
Dvě nová služební osobní vozidla pro Městskou policii Prostějov  15.4.2019 9:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000689Dokumenty
Projektová dokumentace ve stupních společné DÚR a DSP –„Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská - Prostějov“ 10.4.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000690Dokumenty
Projektová dokumentace pro provádění stavby „Střední škola designu a módy – odstranění vlhkosti sklepa“ 5.4.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000687Dokumenty
Technická podpora zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu 2019 29.3.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000692Dokumenty
Projektová dokumentace ve stupních společné DÚR a DSP –„Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366“ 25.3.2019 10:00:00Výzva k předložení nabídky P19V00000684Dokumenty