Elektronické podpisy
Záznamy o elektronickém podpisu
    
          
_nontrans_document_signatureList_nazevdokumentu:
Název podepsaného souboruVerzeDatum dokumentuZpracovalDatum podpisuPodepsat
Smlouva o poskytování znaleckých služeb.pdf114.8.2020 9:28:10Lubor Veselý14.8.2020 9:28:28Detail podpisu
      

Datum a čas podpisu:14.8.2020 9:28:28
Držitel použitého certifikátu:SERIALNUMBER=P196157, G=Lubor, SN=Veselý, CN=Ing. Lubor Veselý, OU=155330, O="DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA", OID.2.5.4.97=NTRCZ-00002739, C=CZ
Vystavitel použitého certifikátu:CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Začátek platnosti použitého certifikátu:6.2.2020 12:41:22
Konec platnosti použitého certifikátu:25.2.2021 12:41:22
Sériové číslo použitého certifikátu:0150CEE1
Otisk použitého certifikátu (SHA1):d7d60d6e687d2cbe08a9ea99007fc70e98752e4<
Otisk použitého certifikátu (MD5):0BCA70127A2E14D876C8C170CB87E2012FC1A014