Elektronické podpisy
Záznamy o elektronickém podpisu
    
          
_nontrans_document_signatureList_nazevdokumentu:
Název podepsaného souboruVerzeDatum dokumentuZpracovalDatum podpisuPodepsat
Argon - výkaz výměr.xlsxVýkaz výměr19.8.2020 7:55:41Kamila Biedermannová19.8.2020 7:55:50Detail podpisu
      

Datum a čas podpisu:19.8.2020 7:55:50
Držitel použitého certifikátu:SERIALNUMBER=P733476, G=Kamila, SN=Biedermannová, CN=Kamila Biedermannová, OU=403999, O="DIAMO,státní podnik,odštěpný závod Těžba a úprava uranu", OID.2.5.4.97=NTRCZ-00002739, C=CZ
Vystavitel použitého certifikátu:CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Začátek platnosti použitého certifikátu:9.1.2020 8:36:01
Konec platnosti použitého certifikátu:28.1.2021 8:36:01
Sériové číslo použitého certifikátu:015077AA
Otisk použitého certifikátu (SHA1):6364086fae61362a398163905e550cd8923c6eb<
Otisk použitého certifikátu (MD5):0BF7B93B4926492F99B0C3AA2515D9AD1098DC34