Elektronické podpisy
Záznamy o elektronickém podpisu
    
          
_nontrans_document_signatureList_nazevdokumentu:
Název podepsaného souboruVerzeDatum dokumentuZpracovalDatum podpisuPodepsat
MAT_filtrační plachetky 2020 - NDS10_200820.docxnávrh kupní smlouvy NDS 102.9.2020 9:39:25Anna Vacková2.9.2020 9:39:30Detail podpisu
      

Datum a čas podpisu:2.9.2020 9:39:30
Držitel použitého certifikátu:SERIALNUMBER=P307711, G=Anna, SN=Vacková, CN=Ing Anna Vacková, OU=151095, O="DIAMO,státní podnik,odštěpný závod Těžba a úprava uranu", OID.2.5.4.97=NTRCZ-00002739, C=CZ
Vystavitel použitého certifikátu:CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Začátek platnosti použitého certifikátu:12.5.2020 7:01:25
Konec platnosti použitého certifikátu:1.6.2021 7:01:25
Sériové číslo použitého certifikátu:0151A921
Otisk použitého certifikátu (SHA1):697116e161d71a947b0c0e2ede24f02adf2cc23<
Otisk použitého certifikátu (MD5):E31938A54C108EB360F880591077AFC07A398CAB