Elektronické podpisy
Záznamy o elektronickém podpisu
    
          
_nontrans_document_signatureList_nazevdokumentu:
Název podepsaného souboruVerzeDatum dokumentuZpracovalDatum podpisuPodepsat
MAT_filtrační plachetky 2020 - NDSML_200821.docxnávrh kupní smlouvy NDS ML2.9.2020 10:13:34Anna Vacková2.9.2020 10:13:43Detail podpisu
      

Datum a čas podpisu:2.9.2020 10:13:43
Držitel použitého certifikátu:SERIALNUMBER=P307711, G=Anna, SN=Vacková, CN=Ing Anna Vacková, OU=151095, O="DIAMO,státní podnik,odštěpný závod Těžba a úprava uranu", OID.2.5.4.97=NTRCZ-00002739, C=CZ
Vystavitel použitého certifikátu:CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Začátek platnosti použitého certifikátu:12.5.2020 7:01:25
Konec platnosti použitého certifikátu:1.6.2021 7:01:25
Sériové číslo použitého certifikátu:0151A921
Otisk použitého certifikátu (SHA1):9e519b8091f1fb8602986244157e3a95a3c47dd<
Otisk použitého certifikátu (MD5):E31938A54C108EB360F880591077AFC07A398CAB