Elektronické podpisy
Záznamy o elektronickém podpisu
    
          
_nontrans_document_signatureList_nazevdokumentu:
Název podepsaného souboruVerzeDatum dokumentuZpracovalDatum podpisuPodepsat
TRAKTOR.pdfsmlouva25.9.2020 12:20:13Pavel Bartl29.9.2020 9:34:34Detail podpisu
      

Datum a čas podpisu:29.9.2020 9:34:34
Držitel použitého certifikátu:SERIALNUMBER=P605759, G=Pavel, SN=Bartl, CN=Mgr. Pavel Bartl, OU=404225, O="Diamo, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek", OID.2.5.4.97=NTRCZ-00002739, C=CZ
Vystavitel použitého certifikátu:CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Začátek platnosti použitého certifikátu:14.9.2020 9:36:30
Konec platnosti použitého certifikátu:4.10.2021 9:36:30
Sériové číslo použitého certifikátu:0152EB86
Otisk použitého certifikátu (SHA1):c0ade947c6a7363a714608d234bd256510177b6<
Otisk použitého certifikátu (MD5):208AC225F7E097F29A7D3213C2F85CCEDE1DDEFF